Hírek

Elérhetőségek

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS - 2023

Értesítem Somoskőújfalu Község lakosságát, hogy 2023. OKTÓBER 6. NAPJÁIG SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁST IGÉNYELHET az a személy, vagy családnak, aki időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, amennyiben

  • családjában az egy főre eső havi jövedelem a 114.000 Ft-ot,
  • egyedül élő kérelmező esetében a 128.250 Ft-ot

nem haladja meg.

A kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek

  1. aktív korúak ellátásában részesülők,
  2. időskorúak járadékában részesülők,
  3. települési támogatásban részesülők, különösen a lakhatást segítő települési támogatásra jogosultak,
  4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.

 

A támogatás formanyomtatványon igényelhető a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemről szóló igazolások benyújtásával. A formanyomtatvány letölthető a csatolmányból, valamint igényelhető ügyfélfogadási időben a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.)

 

A szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy ingatlanból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

 

A kérelmet és mellékleteit ügyfélfogadási időben a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és csütörtöki napon: 800-1600

                               pénteki napon: 800-1200

 

Somoskőújfalu, 2023. szeptember 25.

 

 

    Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

                  jegyző