Hírek

Elérhetőségek

Somoskőújfalu község belterületi vízrendezése

 

 

Sajtóközlemény

Somoskőújfalu község belterületi vízrendezése

 

2022/10/31

Somoskőújfalu Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében a község belterületi vízrendezésére. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával, vissza nem térítendő támogatással valósul meg 32,5 millió forintból.

 

A fejlesztés célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár veszélyeztetettség mérséklése, a további környezeti káresemények megelőzése.

A projekt keretében a meglévő csapadékvíz elvezető árkok felújításával és új árkok kiépítésével megvalósul a település északi részén található Őrhely utcában a csapadékvíz rendezett, kártétel nélküli levezetése, környezeti káresemények megelőzése. A tervezett épített új burkolt árkok hossza 269 méter, az új zárt csatornaszakaszok hossza 102 méter, az építéssel vagy korszerűsítéssel érintett vízelvezető út hossza 82 méter.

A projektben megvalósul a kötelező nyilvánosság biztosítása és a lakossági szemléletformálás.

 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében a TOP Plusz 1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című Felhívásból valósul meg. Somoskőújfalu Község Önkormányzata, mint Kedvezményezett 32,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Somoskőújfalu község belterületi vízrendezése” című, TOP_PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00089 azonosító számú pályázat 100%-os támogatási intenzitás mellett. A megvalósítás tervezett befejezése 2025.11.30.

 

További információ kérhető:

Somoskőújfalu Község Önkormányzata

06-32-435-095

somoskoujfalu@somoskoujfalu.hu