Hírek

Elérhetőségek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda

                      

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás gyermekek nevelése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. § - 63. §-a alapján, valamint a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak betartásával.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                      

Pályázati feltételek:

Főiskola, óvodapedagógus,

óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

magyar állampolgárság

cselekvőképesség

büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

megbízhatóság,

önálló munkavégzés,

együttműködési készség,

rugalmasság,

felelősségtudat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

elhivatottság a "zöld" szemléletmód iránt

környezettudatos gondolkodásmód

kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

pályázó nyilatkozata a próbaidő vállalásáról

fényképes szakmai önéletrajz

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda címére történő megküldésével (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2023. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Elektronikus úton Szabóné Csammer Natália részére a somosiovi@gmail.com E-mail címen keresztül

Személyesen: Szabóné Csammer Natália, Nógrád megye, 3121 Somoskőújfalu, Somosi út 99. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a hiánytalanul benyújtott pályázatot benyújtó pályázók közül a személyes meghallgatás követően dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.