Hírek

Elérhetőségek

óvodakezdési támogatás

ÉRTESÍTÉS

ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

 

 

Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 11/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének 10. §-a alapján évente egy alkalommal óvodakezdési támogatás állapítható meg annak a törvényes képviselőnek, akinek

  • lakcíme Somoskőújfalu településen van és életvitelszerűen a településen él,
  • gyermeke óvodai nevelésben részesül, vagy
  • óvodai beíratása már megtörtént, de óvodai nevelésben történő részvétele még nem kötelező,
  • családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 150.000 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 170.000 Ft-ot.

A támogatás formanyomtatványon tárgyév július és augusztus hónapban, illetve a tényleges óvodai nevelés várható megkezdése előtti 30 napban igényelhető,

  • az óvodaköteles gyermek óvodai nevelésben való részvételét igazoló, az intézmény vezetője által kiállított igazolás*, valamint
  • az óvodai beíratás tényét igazoló intézmény vezetője által kiállított igazolás*, vagy a felvételi napló hitesített másolata, továbbá
  • a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelméről szóló igazolások benyújtásával.

(*a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvodába beíratott gyermekek esetében az intézményvezető igazolását nem kell a kérelemhez csatolni!)

A kérelmet és mellékleteit ügyfélfogadási időben a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

 

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda és csütörtöki napokon: 8:00 – 16:00

pénteki napon: 8:00 – 12:00

 

 

Somoskőújfalu, 2023. július 10.

 

 

 

 

                                                                                                                              Gregorné Kovács Hajnalka s.k.

                                                                                                                                                 jegyző

Csatolmány(ok):