Hírek

Elérhetőségek

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

Intézményi iktatószám:  SOM/2558/2023.

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

pénzügyi ügyintéző (osztott)

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Somoskőújfalu Község Önkormányzatára vonatkozóan: közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok, közérdekű munka büntetésre ítéltekkel kapcsolatos ügyintézés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelmek döntésre előkészítése, települési támogatások iránti kérelmek döntésre előkészítése. Szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok. Környezettanulmány készítés.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Somoskőújfalu

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a Kttv. rendelkezései, valamint a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton: Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.) Elektronikus úton: jegyzo@somoskoujfalu.hu

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, középiskola/gimnázium

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  1

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  önkormányzati hivatalban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Alapszint

  Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Szabálykövetés, fegyelmezettség (alap)

  Önállóság (alap)

  Felelősség-vállalás (alap)

  Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.11.12. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A kiválasztásra a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott pályázatok közül, személyes meghallgatást követően kerül sor. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.11.14. 12:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://somoskoujfalu.asp.lgov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.11.15.