Hírek

Elérhetőségek

ÁLLÁSAJÁNLAT

SOMOSKŐÚJFALUI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

hatósági ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Feladatai közé tartozik a közös hivatal székhelyén és kirendeltségén: a jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági ügyek döntésre előkészítése (többek között: birtokvédelmi-, állattartási-, ipar és kereskedelmi-, szálláshely-, rendezvény-, hulladék-, településképi ügyek, családvédelmi koordináció, hatósági ellenőrzés), választással kapcsolatos igazgatási feladatok, Központi Címregiszter vezetése

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Cered

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A kinevezés 4 hónap próbaidő kikötésével történik.. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kttv. rendelkezései, valamint a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton: Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal (3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322. Elektronikus úton: jegyzo@somoskoujfalu.hu

Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Jog, Főiskola, igazgatásszervező, vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

  ASP irat szakrendszerben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

  önkormányzatnál államigazgatási feladatkörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

  anyakönyvvezetői szakvizsga

  közigazgatási szakvizsga

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

  Szövegszerkesztő (pl. Word) - Középszint

  Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Önállóság (alap)

  Együttműködés (alap)

  Szakmaiság, szakértelem, szakmai felkészültség, szaktudás (ügyintézői)

  Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

  Munkatempó és feladatvállalás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

  vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése

  adatkezelési nyilatkozat

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.08.14. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A kiválasztásra a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott pályázatok közül, személyes meghallgatást követően sor. A munkáltató fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.08.18. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://cered.asp.lgov.hu; https://zabar.asp.lgov.hu; https://szilaspogony.asp.lgov.hu; https://somoskoujfalu.asp.lgov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.21.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.07.31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.